Hoogvliet De Hoven - Vestia Rotterdam


Het groot herstelwerk van de vijvers in de gemeenschappelijke tuinen De Hoven in Hoogvliet Rotterdam is afgerond!

Een project met 'SmitsRinsma-historie" is 20 jaar na aanleg weer klaar voor de toekomst!
In 2000 ontwierp IR Margreet de Boer het huidige plan voor gemeenschappelijke tuinen van De Hoven in Hoogvliet. Vervolgens heeft SmitsRinsma voor Vestia de uitvoeringsvoorbereiding en de uitvoeringsbegeleiding verzorgd.

Na 20 jaar groei, bloei en regulier onderhoud was het tijd voor groot onderhoud. De suppletie werkte niet meer optimaal en het waterpeil in de bentoniet vijvers zakte sinds 2019 steeds verder terug. Dit duidde op een lekkage.

Dit was de directe aanleiding om met voorrang in 2020 het groot onderhoud en herstelwerk in te plannen. Hiervoor is de gehele vijver, bestaande uit twee delen en met een gezamenlijke lengte van ca. 200m1, uitgebaggerd. Op diverse plekken is de bentoniet onderlaag hersteld, de overstort vervangen en de doorstroomverbinding verbeterd.
Voorafgaand aan de uitvoering hebben de benodigde ecologische- en waterbodemonderzoeken plaatsgevonden. Van der Tol BV heeft dit voorjaar de werkzaamheden uitgevoerd op basis van een ecologisch werkprotocol. Inmiddels is het water in de vijvers weer volledig op peil en deze vervult weer een belangrijke ecologische en esthetische functie binnen de gemeenschappelijke tuinen.

 

SmitsRinsma begeleidt al enkele decennia het terreinbeheer voor Vestia. Naast directievoering en toezicht op het jaarrond beheer begeleiden wij ook het meerjarenonderhoud op de terreinen. Hiervoor hebben wij in 2018 een nieuwe meerjarenonderhoudsplanning en begroting opgesteld.