Herstel van de wegen en paden Herikhuizerveld


Sinds 2017 is SmitsRinsma nauw betrokken bij het herstel van de wegen en paden te Herikhuizerveld dat in beheer is bij Natuurmonumenten. Herikhuizerveld is onderdeel van de Veluwezoom (in de volksmond “de Posbank”) en ligt in de gemeente Rheden te Gelderland. Het heuvelachtige gebied bestaat grotendeels uit gevarieerd bos, heide, en een enkele zandverstuiving. Het is een gebied met een overgang van recreatie naar natuur. Het Herikhuizerveld is ca. 50 hectare groot en bevat ca. 15km aan wandelpaden. Een uniek stukje Nederland.

De paden in het Herikhuizerveld waren met de jaren steeds slechter beloopbaar. Dit had verschillende oorzaken, waaronder achterstallig onderhoud, hoogteverschillen, erosie en veelvuldige aanwezigheid van houten balken om het water te sturen of hoogtes te overbruggen. 

Natuurmonumenten en SmitsRinsma hebben samen de paden geïnventariseerd, beoordeeld en een analyse gemaakt voor mogelijke oplossingen. Op basis van deze bevindingen is er een maatregelenplan opgesteld met kostencalculatie.

Fase 1 van de uitvoering is aanbesteed en in opdracht gegeven aan de firma Rijneveld te Spankeren. De uitvoering is vervolgens in meerdere fases uitgevoerd, te weten:

  • Fase 1: proefopstellingen goten en ondergrond bankjes. Oplevering begin 2018;
  • Fase 2: proeflocaties t.b.v. vervallen, nieuwe en te herstellen paden. Oplevering eind 2018;
  • Fase 3: vervallen en nieuwe paden. Oplevering begin 2019;
  • Fase 4 en 5: herstellen paden en afrasteringen. Oplevering begin 2020.

Op basis van de conclusies die getrokken zijn uit fase 1 en 2, zijn de resterende fases uitgevoerd. Leerpunten waren onder meer het zo min mogelijk roeren van de ondergrond, paden op hoger gelegen maaiveld aanbrengen en slingerend hoogteverschillen opvangen (principe “wild-paden”) en water zoveel als mogelijk van de paden af te sturen of voorzieningen te treffen om het water te bufferen. Uitgangspunt is daarbij geweest om zo min mogelijk materialen toe te voegen aan de paden. Werkzaamheden worden uitgevoerd met de materialen die aanwezig zijn (plaggen, zand, houtopschot).

De belangrijkste conclusie blijft echter; goed en duurzaam beheer en onderhoud is en blijft benodigd, ook na herstel!