Groen Begraafplaats Crooswijk digitaal geüpdatet


Bijna 200 jaar historie voorzien van een digitale update!

In opdracht van de gemeente Rotterdam heeft SmitsRinsma de ‘groene’ beheerelementen op de algemene begraafplaats Crooswijk met behulp van ArcGIS in kaart gebracht.

Deze begraafplaats, gelegen aan de linkeroever van de Rotte in de wijk Crooswijk, werd in 1832 in gebruik genomen. Mede doordat een groot deel ook tijdens de WOII intact is gebleven herbergt deze locatie een zeer gevarieerd bomenbestand.
Naast de primaire functie van begraafplaats is deze plek met een omvang van 24 hectare ook een ‘groene long’ in Rotterdam met grote ecologische waarde en herbergt het daarnaast de functie van park met verschillende wandelroutes. Niet voor niets dat deze plek met een rijke historie sinds 1996 is aangewezen als een Rijksmonument.

Voor een toekomstbestendige visie op beheer en borging van de werkwijze is ons gevraagd om de aanwezige beheergroepen in kaart te brengen. Aansluitend op de organisatie-brede werkwijze van de gemeente is ervoor gekozen om dit met ArcGIS uit te voeren. Voorafgaand aan het veldwerk is de database ingericht met beschikbare gegevens vanuit de gemeente en de vastgestelde lijst met beheergroepen. Tijdens de inventarisatie hebben wij alle groenvlakken beoordeeld en gekoppeld aan een beheergroep. Met de ArcGIS database heeft de gemeente weer up to date areaalgegevens die multidisciplinair inzetbaar zijn. Naast een vereenvoudiging van de administratie richting de uitvoerende partijen voor het jaarrond onderhoud biedt het ook kansen om het meerjarenonderhoud gericht te begroten. Daarnaast zijn toekomstige terreinmutaties eenvoudig bij te houden en vraagt het actueel houden van de areaaldata nog maar een beperkte inspanning.