Fietsbrug Cuijk-Mook


Züblin-HSM realiseert middels een Design and Construct, in opdracht van de provincies Gelderland, Noord-Brabant en Limburg en de gemeenten Cuijk en Mook en Middelaar, het fietspad en –brug tussen Cuijk en Mook. Het werk is onderdeel van het MaasWaalPad en moet fietsers tussen Cuijk en Nijmegen vanaf eind september 2020 een flinke tijdwinst opleveren. De huidige fietsroute over de A73-brug is 2,5 kilometer om. De keuze voor de fiets moet ook leiden tot minder volle treinen op de Maaslijn in de ochtendspits.

Sinds 2018 werken wij in opdracht van Züblin en in nauwe samenwerking met Karres+Brands aan het opstellen van het groenkwaliteitsplan. Dit plan moet de beloofde ontwerpkwaliteit van het definitieve ontwerp (DO) voor de landschappelijke inpassing (Karres+Brands), in de uitvoering borgen. Dit DO hebben we getoetst aan de onderliggende proces- en systeemeisen voor grondwerk en groen. Zo wordt onder andere verlangd dat bij werkzaamheden rondom bomen een European Tree Technician (ETT) wordt ingezet. Vanuit deze expertise zijn wij daarom betrokken in de advisering voor grondwerk, groeiplaatsinrichtingen en de kwaliteitscriteria voor het toe te passen sortiment. Voor dit project ondersteunen wij tevens in de aanbesteding voor het groenwerk en zullen wij aansluitend een rol hebben in de toezichttaken gedurende de aanleg en nazorg van de groenwerkzaamheden.

Een recente scopewijziging ten opzichte van de uitvraag heeft ertoe geleid dat bij oplevering in september 2020 ook de boombeplanting moet zijn gerealiseerd. Dat betekent dat de plantwerkzaamheden binnen het groeiseizoen moeten worden uitgevoerd. Vanwege het krappe tijdsbestek tussen de uitvoering van het civiel- en groenwerk en de geplande opleverdatum, zijn de bomen middels een directieleverantie voortijdig ingekocht zodat deze momenteel op kwekerij kunnen worden voorbereid op de aanplant komende zomer. Boomkwekerij Ebben gaat de levering van de bomen verzorgen.

* Visualisaties: Quist-Wintermans architecten