Deelname CO2-Prestatieladder


Een goed voornemen voor 2020 van SmitsRinsma is het certificeren voor de CO2-Prestatieladder op niveau 3. Door de klimaatverandering wordt het steeds belangrijker om iets terug te doen voor het milieu, zoals het reduceren van de CO2-uitstoot. SmitsRinsma gaat ook bijdragen aan het verminderen van de CO2-uitstoot middels de CO2-Prestatieladder. De audit voor de certificering zal plaatsvinden op 9 maart 2020.

De CO2-Prestatieladder is een duurzaamheidsinstrument in Nederland dat bedrijven en overheden helpt bij het reduceren van koolstofdioxide en kosten. Dit kan worden toegepast binnen bedrijfsvoering, in projecten en in de algehele bedrijfsketen. De ladder kan worden gebruikt als managementsysteem, maar wordt tegenwoordig ook steeds vaker als instrument bij aanbestedingen gebruikt wat het belang hiervan vergroot.

Een grote maatregel die SmitsRinsma gaat toepassen om de CO2-uitstoot te verminderen is het aanschaffen van elektrische auto's. Zo is in februari 2020 de eerste dieselauto al vervangen door een elektrische auto. Met deze actie alleen al heeft SmitsRinsma een besparing van 10,3% op de complete CO2-uitstoot van het bedrijf kunnen realiseren. SmitsRinsma ontvangt in de zomer van 2020 nog 3 elektrische auto's. Hiermee zal een besparing van 36,8% op de complete CO2-uitstoot van het bedrijf worden gerealiseerd.

Daarnaast zal er intern worden gefocust op de bewustwording van de medewerkers en het vervangen van verouderde apparatuur door duurzamere alternatieven. Hiermee zal SmitsRinsma in 2020 haar steentje bijdragen aan het verminderen van de CO2-uitstoot. Doen jullie ook mee?