Deelname CO₂-Prestatieladder


Een goed voornemen voor 2020 van SmitsRinsma is het certificeren voor de CO₂-Prestatieladder op niveau 3. Door de klimaatverandering wordt het steeds belangrijker om iets terug te doen voor het milieu, zoals het reduceren van de CO²-uitstoot. SmitsRinsma gaat ook bijdragen aan het verminderen van de CO₂-uitstoot middels de CO₂-Prestatieladder. De audit voor de certificering zal plaatsvinden op 9 maart 2020.

De CO₂-Prestatieladder is een duurzaamheidsinstrument in Nederland dat bedrijven en overheden helpt bij het reduceren van CO₂ en kosten. Dit kan worden toegepast binnen bedrijfsvoering, in projecten en in de algehele bedrijfsketen. De ladder kan worden gebruikt als managementsysteem, maar wordt tegenwoordig ook steeds vaker als instrument bij aanbestedingen gebruikt wat het belang hiervan vergroot.

Een grote maatregel die SmitsRinsma gaat toepassen om de CO₂-uitstoot te verminderen is het aanschaffen van elektrische auto's. Zo is in februari 2020 de eerste dieselauto al vervangen door een elektrische auto. Met deze actie alleen al heeft SmitsRinsma een besparing van 10,3% op de complete CO₂-uitstoot van het bedrijf kunnen realiseren. SmitsRinsma ontvangt in de zomer van 2020 nog 3 elektrische auto's. Hiermee zal een besparing van 36,8% op de complete CO₂-uitstoot van het bedrijf worden gerealiseerd.

Daarnaast zal er intern worden gefocust op de bewustwording van de medewerkers en het vervangen van verouderde apparatuur door duurzamere alternatieven. Hiermee zal SmitsRinsma in 2020 haar steentje bijdragen aan het verminderen van de CO₂-uitstoot. Doen jullie ook mee?