Begraafplaats Orthen


In opdracht van begraafplaats Orthen heeft SmitsRinsma in het najaar van 2020 een beheercontract opgesteld voor het integrale terreinonderhoud van begraafplaats Orthen en Ketsheuvel. Deze beide begraafplaatsen hebben een gezamenlijke omvang van ruim 12 hectare te onderhouden terrein. Het rijke verleden is hier mooi bewaard gebleven doordat de verschillende aanlegperioden herkenbaar aanwezig zijn. De oudste delen dateren van rond 1882. In 1992 is er een recentere uitbreiding geweest dat lager gelegen is. Tevens wordt nu ook ruimte geboden aan nieuwe vormen van herdenken zoals o.a. strooivelden, urnenzuilen, -tegels en -muren. Dit leidt tot verschillende inbreidingen op de begraafplaats. Door het begraven in kamers, welke zijn omgeven door hagen, is een grote diversiteit ontstaan in begraafsferen met elk hun eigen monumenttype. Binnen het terreinonderhoud is het een uitdaging om deze kwaliteiten voor de toekomst te behouden.

Omdat de beschikbare terreingegevens gedateerd waren, hebben we beide begraafplaatsen volledig geïnventariseerd en in GIS gezet. Hieruit zijn er actuele en werkbare beheertekeningen beschikbaar gekomen. Op basis van alle op het terrein voorkomende beheertypen, hebben we een hybridevorm van het RAW beeldbestek opgesteld. Deze besteksvorm bevat naast beeld-, ook prestatie- en frequentieposten. Binnen het bestek is ruimte gecreëerd om de actuele beheersituatie lopende het beheercontract verder te verbeteren en een grotere bijdrage te leveren aan het verhogen van de biodiversiteit. Zo wordt bijvoorbeeld snoeihout uit bosranden buiten het zicht van de bezoeker op rillen verwerkt en mag blad op de verschillende delen blijven liggen zodat dit aan de voedselkringloop ten goede komt. Met deze vorm sluiten de resultaatsverplichtingen goed aan bij de wensen van de opdrachtgever. De aard van het werk en de rustige werkomgeving leent zich uitstekend voor de inzet van werknemer met een afstand tot de arbeidsmarkt. Social Return On Investment (SROI) is daarom ook onderdeel van het contract. Naast het opstellen van de contractstukken hebben we ondersteund in de meervoudig onderhandse aanbestedingsprocedure. Momenteel loopt de inschrijvingsfase waarna er per 1 januari 2021 een geschikte uitvoeringspartij het werk voor meerdere jaren mag uitvoeren.