Westerpark West


SmitsRinsma is sinds december 2017 betrokken bij de voorbereidende werkzaamheden ten behoeve van het omvormen van het voormalige ING-complex aan de Haarlemmerweg te Amsterdam. Het project Westerpark West om het transformeren van de voormalige ING-kantoorgebouwen tot woningen. Hiermee worden er ca. 600 tot 800 woningen gecreëerd. Een deel hiervan zal gerealiseerd worden door het verbouwen van de bestaande complexen en een deel door het realiseren van nieuwbouw, waarvoor MVRDV het bouwkundige masterplan heeft opgesteld.

Voor de ontwikkeling van het terrein tot een groen en aantrekkelijk woongebied is het bureau Gustafson Porter + Bowman aangetrokken. Mede vanwege hun rol in het ontwerp van het cultuurpark Westergasfabriek, net ten oosten van de projectlocatie. Voor het landschappelijke ontwerp ondersteunen wij de opdrachtgever in het maken van kostencalculaties, in de technische beoordeling en adviezen voor het landschapsontwerp en voor diverse technische zaken ten tijde van de voorbereiding. Hierin hebben we samen met de opdrachtgever nauw contact met de gemeente Amsterdam en bieden we ondersteuning in het contact met diverse andere actoren (netbeheerders, Waternet e.d.).

Met deze ontwikkelingen wordt de omgeving getransformeerd van een compleet versteende situatie naar een groen, leefbaar, hoogwaardig en aantrekkelijk woongebied voor de toekomstige bewoners als de omwonenden.

Kijk voor meer informatie over het project op de volgende website, https://www.westerparkwest.amsterdam/