Upgrade Stadshart


Het Stadshart van Zoetermeer krijgt de komende jaren een volledig nieuwe uitstraling met meer kleur en sfeer. In het voorjaar van 2018 is Buro Sant en Co geselecteerd voor het opstellen van een nieuw ontwerp voor een bruisend en toekomstbestendig Stadshart met een volledig nieuwe uitstraling.

Het Stadshart is het centrale winkelcentrum van de stad Zoetermeer. Sinds 1985 is dit een zeer dynamisch gebied waar naast winkels ook kantoren, woningen, restaurants, bioscopen en het stadhuis zijn gevestigd. Kortom een zeer intensief gebruikt stuk stad voor de bewoners en het winkelend publiek in Zoetermeer.

De hoofdstraat en de zijstraten van het winkelgebied behoren tot het projectgebied, waarbij er gekozen is voor herkenbaarheid in de winkelstraten en een eigen karakter voor de diverse verblijfspleinen.

SmitsRinsma is vanaf het schetsontwerp betrokken bij de technische ondersteuning voor het opstellen van het ontwerp en het opstellen van kostenramingen ter onderbouwing van de opgestelde ontwerpen. Hierbij is o.a. door keuzematrixen inzichtelijk gemaakt wat de invloed is van bepaalde keuzes op het budget en daarmee het ontwerp. In oktober wordt het DO gereed gesteld en wordt ingewonnen informatie gedeeld met de gemeente ten behoeve van de verdere bestekuitwerking.