SmitsRinsma is Partner van Natuurpro!


Vanaf februari 2019 zijn wij partner van Natuurpro. Dit is een netwerkorganisatie bestaande uit natuurprofessionals waarbij hoveniers, ecologen, tuin- en landschapsarchitecten, adviesbureaus en natuuraannemers elkaar versterken en kunnen samenwerken. Samen met onze partners werken we aan een natuurlijker Nederland.

Actuele thema’s o.a. op het gebied van het combineren van groen met water, biodiversiteit, bijdragen aan ecosysteemdiensten, natuurinclusief bouwen en duurzaamheid in de breedste zin van het woord, hebben een steeds duidelijkere plaats in de vraagstukken waarmee wij dagelijks te maken hebben. Als bureau zijn wij er goed van doordrongen wat onze potentiele bijdrage is in het verbeteren van onze leefomgeving.

Als partner van Natuurpro hebben we toegang tot brede kennisdeling waardoor wij nog beter in staat zijn om u in onze en gezamenlijke projecten nog beter van dienst te kunnen zijn.

 

Voor meer informatie zie de site van Natuurpro.

https://www.natuurpro.nl