SLA Wijkgroen


Donkergroen heeft begin 2019 samen met SmitsRinsma de Europese aanbesteding gewonnen voor het Service Level Agreement Onderhoud (SLA) wijkgroen van de Gemeente Amsterdam voor de wijken Centrum/West en Oost.  SmitsRinsma gaat zich in 2019 inzetten voor de data- en kwaliteitsmanagement binnen dit project. Hierbij wordt ingestoken op het borgen van de juistheid, actualiteit en betrouwbaarheid van de in het beheer zijnde arealen.

Middels een GIS-applicatie verzorgt SmitsRinsma een veldinventarisatie waarbij administratieve gegevens (beheerkenmerken) van alle beheerobjecten worden vastgelegd en worden gecontroleerd. Binnen een half jaar zullen alle objecten zijn geïnventariseerd, waarna deze kunnen worden bijgehouden gedurende het onderhoud.

Met deze data heeft de gemeente, maar ook de aannemer altijd de beschikking over de meest up-to-date gegevens.

Hierdoor sluiten de beheerkosten goed aan bij de werkelijk te onderhouden arealen en kunnen de beheerobjecten in het veld met de GIS-data direct worden geraadpleegd.

Naast de veldinventarisaties verzorgt SmitsRinsma ook de beeldkwaliteitsmonitoring die maandelijks plaatsvindt met de software Apptimize. Hierbij worden per ronde ca. 50 locaties getoetst en geven de opdrachtgever en aannemer inzicht in de beeldkwaliteit van de arealen.