Raamovereenkomsten


Voor Gildebor, onderdeel van de SWB Midden Twente, heeft SmitsRinsma verschillende RAW-raamovereenkomsten opgesteld. Deze raamovereenkomsten zijn ter ondersteuning van Gildebor bij het uitvoeren van het onderhoud van de openbare ruimte in de gemeenten Hengelo en Hof van Twente vanaf 2020.

Het te onderhouden gebied is verdeeld in meerdere percelen Wijkgroenonderhoud en een perceel Bomenonderhoud. Per perceel wordt een raamovereenkomst met een aannemer afgesloten. De aanbesteding vindt plaats via één Europese openbare tenderprocedure en is in december 2019 gestart.