Biodiverse daktuin Peperklip


De Peperklip in de wijk Feyenoord te Rotterdam is een begrip. Het woongebouw, in de vorm van een peperklip, wordt beheerd door woningcorporatie Vestia. Het gebouw uit 1982 wordt op dit moment volledig opgeknapt en toekomstbestendig gemaakt.

Naast de bouwkundige aanpassingen wordt ook het dak onder handen genomen. Het oude grind dak wordt vervangen en krijgt een aanvullende isolatielaag en nieuwe dakbedekking. Daarbovenop wordt in het najaar van 2019 gestart met de inrichting van een 7000 m2 groot, biodiverse daktuininrichting!

De daktuin zal een natuurlijk uitstraling krijgen en bestaan uit vier verschillende thema’s: hout, grind, licht reliëf en water. De beplanting bestaat uit kruiden, vaste planten, en sedum soorten. Naast dakvlakken met beplanting zullen er ook beplantingsvrije zones zijn met grind, poelen en houten stammen. Dit alles om de biodiversiteit te stimuleren. Insecten kunnen gebruik maken van de bloemen op het dak, terwijl vogels een nest kunnen maken op de kale grind vlakken tussen de beplantingen.

Het beheer van het dak zal zo extensief mogelijk zijn, waarbij de beplanting zich vrij kan ontwikkelen. Bepaalde soorten kunnen in aantal afnemen en nieuwe soorten kunnen zich op het dak gaan vestigen. Een bijzonder project waarbij het exacte toekomstbeeld afhankelijk is van de natuurlijke ontwikkeling.

In een bouwteam hebben Vestia, Van der Tol en SmitsRinsma een ontwerp uitgewerkt. Nu starten we met de realisatiefase. Van der Tol heeft inmiddels de eerste voorbereidingen getroffen. De Peperklip is een uniek daktuinproject in het hartje van Rotterdam waar natuurontwikkeling op een hoog niveau een kans krijgt.