Herinrichting entreegebied Rusthof in uitvoering


De herinrichting van het entreegebied van Rusthof is in volle gang. De uitbreiding van het parkeerterrein in het bosrijke gebied wordt al deels in gebruik genomen terwijl de oude parkeerplaats wordt heringericht. De komende periode worden de terreindelen bij de entree en receptie aangepast, waarbij met zorg voor de omgeving en de bezoekers wordt gewerkt.

De nieuwe parkeerplaatsen zijn uitgevoerd in een verharding van Stabilizer. Hierdoor kan het hemelwater in de ondergrond infiltreren. Het hemelwater van de rijbanen wordt opgevangen in de kolken en watert af naar een wadi waardoor er geen afvoer naar het riool nodig is.
Ook met de LED-verlichting wordt een bijdrage geleverd aan een duurzame inrichting.

Met de nieuwe beplanting, die helemaal opgaat in haar omgeving, ontstaat een rustig beeld met functionele inrichting in een natuurlijk ingericht terrein.