Herinrichting Deventerweg


De gemeente Zutphen gaat het deel van de Deventerweg tussen de Van der Capellenlaan en de rotonde bij de Coehoornsingel opnieuw inrichten. De snelheid van het autoverkeer moet omlaag en de weg moet veiliger worden voor fietsers. Het groene karakter, dat zijn oorsprong vindt in de tweede helft van de 19e eeuw, moet worden behouden voor een duurzame en toekomstbestendige inrichting.

De gemeente heeft afgelopen jaren samen met omwonenden diverse ontwerpvarianten opgesteld. De ideeën die hieruit zijn ontstaan zijn later in een kleinere klankbordgroep verder uitgewerkt tot één ontwerp dat o.a. voorziet in een rijbaanscheiding en een fietspad dat is losgemaakt van de rijweg. Het groene karakter wordt versterkt door de oorspronkelijk aanwezige dubbele bomenrij weer terug te brengen in het straatprofiel. Dit ontwerp moet verder worden uitgewerkt tot contractstukken waarop het werk kan worden aanbesteed en uitgevoerd.

Bij aanvang van de opdracht heeft SmitsRinsma een investeringsraming opgesteld voor de totale bouwkosten. De komende periode gaan we de verdere uitvoeringsvoorbereiding verzorgen waarbij verschillende technische vraagstukken in goede samenwerking met de gemeente nader worden ingevuld. Ondergronds moet de riolering worden vervangen en kabels en leidingen geüpdatet. In de beperkt beschikbare ruimte moet er voldoende kwalitatieve groeiruimte worden gerealiseerd voor de nieuw te realiseren dubbele laanstructuur. Vanuit circulariteit wordt een deel van de vrijkomende staatbakstenen hergebruikt. Het historische karakter wordt hier mede extra door onderstreept. Ook wordt onderzocht of de aanwezige ondergrond kan worden opgewaardeerd tot geschikt groeimedium voor de nieuwe bomen.