Haagwijk


Onderdeel van het landgoed Duivenvoorde te Voorschoten is buitenplaats Haagwijk. Langs een lange laan zijn in de afgelopen paar jaar, naast twee bestaande woningen, acht nieuwe woningen opgeleverd. Aan het einde van de laan wordt het ‘Grote Huis’ gebouwd waarin 14 luxe appartementen worden gerealiseerd. Dit appartementencomplex is nog in ontwikkeling, maar eind 2019 zal waarschijnlijk worden gestart met de bouwwerkzaamheden.

De architect van het Grote Huis is Powerhouse Company. Delva Landscape Architects heeft de buitenruimte ontworpen. Vinkbouw gaat de nieuwbouw van het Grote Huis verzorgen.

De herinrichting van de laan met aanliggende kavels en de terreininrichting rondom het Grote Huis incl. een daktuininrichting bovenop de ondergrondse parkeerplaats, zijn als 2 aparte projecten opgestart.

Voor de herinrichting van de laan heeft SmitsRinsma opdracht gekregen om de aanbesteding te organiseren en directievoering en toezicht te houden op de aanlegwerkzaamheden van de laan. De terreinwerkzaamheden worden door Van der Helm bedrijven BV uitgevoerd en zij hebben het werk inmiddels voor ca. 80% uitgevoerd.

Voor de terreininrichting rondom het Grote Huis heeft SmitsRinsma opdracht gekregen om budgetramingen op te stellen, de uitvoeringsvoorbereiding en de directievoering en toezicht op de uitvoering te verzorgen. Van der Helm Bedrijven BV zal als onderaannemer van Vinkbouw de herinrichting van het terrein uitvoeren.