Buurtskap de Tuunen


Samen met Gemeente Texel en woningcorporatie Woontij zorgen we voor een nieuwe woonwijk “Buurtskap de Tuunen” in Den Burg. De Buurtskap biedt plaats aan 140 nieuwe woningen van verschillende types met diverse functies. In de wijk is ruimte voor bijzondere en innovatieve woonvormen zoals bijvoorbeeld Tiny houses, maar ook modulaire, verplaatsbare woningen. Daarnaast is een beperkt aantal koopwoningen beschikbaar. Zo kan de wijk zich in de toekomst aanpassen aan de actuele woonvraag van het moment. Bij eventuele toekomstige krimp krijgen de overgebleven woningen een meer landelijk karakter. Bijzonder is de beperkte hoeveelheid gebouwgebonden buitenruimte. Hier tegenover staat dat de buitenruimte gezamenlijk kan worden gebruikt en beheerd. Buiten de hoofdstructuur om, is er voor de bewoners veel vrijheid om in onderlinge afstemming grote delen van de buitenruimte naar eigen behoefte in te vullen. Mogelijkheden voor het telen van eigen groenten, noten en fruit behoort dan ook tot de mogelijkheden. Actuele onderwerpen als samen leven, samen ontwikkelen en duurzaam wonen, worden in De Tuunen werkelijkheid.
 
Momenteel wordt de bouwrijpfase afgerond en is het terrein bijna gereed voor de nieuwe woningen die medio 2019 worden geplaatst. Zoals op de luchtfoto te zien is, worden water en groen een centraal onderdeel in de wijk. De rijke voedingsbodem van de toekomstige tuinen steken ook duidelijk af tegen de schrale zandgronden die uiteindelijk bloemrijke graslanden moeten vormen.