Realisatie projecten Den Burg


Na bijna twee jaar intensieve samenwerking met o.a. de gemeente Texel worden nu de eerste resultaten buiten zichtbaar. In en rondom Den Burg worden de komende jaren diverse initiatieven gerealiseerd. Stuk voor stuk interessante projecten waarbij we onze bureau-brede disciplines ten volle inzetten en elke (nieuwe) uitdaging met enthousiasme aangaan.

Momenteel het meest ver in ontwikkeling is het project ‘Buurtskap De Tuunen’. Dit bijzondere woonproject mag rekenen op de landelijke belangstelling van de politiek en de projectontwikkeling. In De Tuunen staan samenleven, duurzaamheid en innovatie centraal. De buitenruimte en voorzieningen worden gedeeld en buurtbewoners zorgen samen voor het groen. Daarnaast heeft een deel van de woningen een flexibele constructie en is verplaatsbaar. Toekomstbestendig en aanpasbaar naar de woonvraag van het moment. Samen met de gemeente Texel en Wooncorporatie Woontij werken wij nauw samen om van dit unieke buurtschap, volgens Texelprincipes, een succes te maken.

Dit najaar zijn de eerste werkzaamheden gestart voor de herinrichting Den Burg Centrum. De pleinen Groeneplaats en de Vismarkt worden aangepast aan de eisen van deze tijd. Op de locatie van het voormalige gemeentehuis komt nieuwbouw voor 10 appartementen waar op de begane grond ruimte is voor winkels en horeca. Met deze nieuwbouw wordt de stedenbouwkundige binnenring van Den Burg rondom het  centrumplein en het 'groene hart' (De Weezentuin) versterkt. Binnen het project worden duurzaamheidaspecten gerealiseerd zoals bijv. afkoppeling hemelwater, regenwaterbuffering en infiltratie, het planten van een klimaatboom en meerdere toekomstbestendige bomen.

In Den Burg Zuid vindt een ontwikkeling plaats met verschillende maatschappelijke functies. Naast de bouw van een nieuwe sporthal wordt een nieuw scholencomplex gerealiseerd. Als gevolg van deze ontwikkelingen wordt de Emmalaan heringericht waarbij de omgeving eveneens wordt vernieuwd. Met de vernieuwing wordt bijgedragen aan de leefbaarheid, het vestigingsklimaat én de toekomstbestendigheid van Texel.

De herinrichting van de Steenenplaats haakt aan op de herinrichting van het centrum. Dit kleine plein met zijn markante boom, een oude Gladde pavia (Aesculus glabra) wordt aangepast aan de eisen van deze tijd met behoud van zijn bijzondere oude boom.

Ook de komende tijd werken we nog met veel enthousiasme aan deze projecten op Texel. Binnenkort meer interessante berichtgeving over onze ‘Texelse projecten’ via onze site!