Hoofdkantoor Nike


Olympia is een kantorenpark te Hilversum, waar onder andere bedrijven als Nike en TinQwise gevestigd zijn. Bijna de gehele buitenruimte bevindt zich op het dak van de verschillende parkeergarages. Olympia is gebouwd tussen 1991 en 2000 en wordt op dit moment in fases gerenoveerd op basis van het masterplan van Donders! & van der Heiden.

De 1ste fase bestond uit het renoveren van het voormalig waterdak, dat onder andere problemen ondervond met lekkages. De 2e fase omvat de herinrichting van het terrein bij Olympia 3-5. SmitsRinsma heeft deze fase voorbereid en aanbesteed. Net als in de 1ste fase staan cortenstalen plantenbakken en prairiebeplanting hierin centraal.

De 2e fase wordt door terreinaannemer De Enk Groen en Golf heringericht. SmitsRinsma voert hierbij de directievoering en houdt toezicht bij de werkzaamheden. Door de vorst duurt de uitvoering langer dan gepland, maar het einde is in zicht met als resultaat een terrein met een degelijke dakopbouw en hoogwaardige inrichting.

We hopen samen met De Enk Groen en Golf fase 3, zijnde het resterende terrein, vrij snel na de oplevering van fase 2 her in te richten.