Hof van Leiden


Het monumentale stadhuis van Leiden wordt vanaf 2019 verbouwd. Winhov architecten en Studio Linse werken samen met H+N+S aan het ontwerp voor de renovatie, waarbij naast een volledige verbouwing van het stadhuis, ook het overdekte atrium wordt getransformeerd naar een “Hortus conclusus”, een omsloten tuin; het Hof van Leiden. SmitsRinsma ondersteunt H+N+S in de ontwerpfase en zal de bestekuitwerking verzorgen voor het binnenhof en de balkons.

De opgave bestaat uit de inrichting van de binnentuin en de aanliggende balkons die een groene invulling gaan krijgen. De beplanting gaat bestaan uit diverse vaste planten, heesters en boomvormers. In het hart van het hof zal een fraaie Tulpenboom worden geplant, die verwijst naar de door Hermanus Boerhaave geplante Tulpenboom in de Hortus.

Een belangrijk thema is het duurzaam omgaan met regenwater. Een deel van het dakoppervlak zal worden afgekoppeld en loopt, via de groen in te richten balkons, naar de binnentuin. Het regenwater wordt opgevangen in een ondergrondse buffertank wat vervolgens gebruikt wordt voor het irrigeren van de binnentuin.

De binnentuin wordt een verrijking voor Leiden en vormt een link naar de rijke natuur- en cultuurhistorische geschiedenis van de stad.