Straatje van de Smaak


Afgelopen jaar heeft SmitsRinsma Van de Haar Groep ondersteund bij de technische uitwerking van de herinrichting van het Straatje van de Smaak te Ede. Alvorens de aangeboden technische ondersteuning aan Van de Haar Groep, heeft SmitsRinsma de gemeente Ede geadviseerd in de toepassingsmogelijkheden van verticaal groen binnen de gemeente.

Het Straatje van de Smaak, voorheen de Doelenstraat, had een grauwe uitstraling. Door voorzetwanden en klimconstructies te plaatsen en te voorzien van een variatie aan klimplanten, krijgt het Straatje van de Smaak een groene en levendige uitstraling. Tevens zijn er nieuwe bomen geplant en hebben ondernemers de mogelijkheid gekregen plantgaten te voorzien van eigen beplanting om zo een bijdrage te leveren aan een groene uitstraling. De voorzetwanden, klimconstructies en groeiplaatsen zijn allen goed doordacht.

Het Straatje van de Smaak was het eerste concrete project in uitvoering waarbij de technische uitwerking de vooraf gegeven advisering naadloos opvolgde. Aspecten als het juiste groeimedium, waterhuishouding, groeiplaatsvoorzieningen, duurzaamheid, betrouwbaarheid en burgerparticipatie hebben de basis gevormd voor deze succesvolle herinrichting.