Oplevering Fietsenstalling


Op 24 november is de renovatie van de fietsenstalling van het Graafschap College opgeleverd.

Het ontwerp is in samenwerking met de studenten van het Graafschap College tot stand gekomen. Middels een ontwerpwedstrijd heeft de student Jesse Dellemann het ontwerp aangeleverd dat als basis heeft gediend voor de inrichting. SmitsRinsma heeft samen met Esselink hoveniers het ontwerp verder uitgewerkt naar een technisch uitvoerbaar plan.

Binnen het project is gekeken om bestaande materialen zoveel mogelijk duurzaam her te gebruiken. Hierbij zijn bestaande rookoverkappingen herplaatst, overdekte fietsenstallingen voorzien van een nieuw uiterlijk en zijn bestratingsmaterialen hergebruikt.

De overdekte fietsenstallingen voor de studenten zijn geschikt gemaakt voor het plaatsen van zonnepanelen. De plaatsing hiervan wordt nu verder uitgewerkt. Ondergronds zijn alle voorzieningen al vooruitlopend aangelegd.