Ligne Sittard


Eind augustus 2017 hebben Burgemeester en Wethouders, Waterschap Limburg, Projectontwikkeling Jongen, architecten en vele genodigden de opening bijgewoond van project Ligne te Sittard.

Na ruim 15 jaar voorbereiden en bouwen is eindelijk de openbare ruimte weer beschikbaar gesteld aan de bevolking van Sittard, bezoekers van de bibliotheek en het Filmhuis, de studenten van Zuyd Hogeschool en de fauna van de Keutelbeek.

Waar eerst de beek in een koker aan het zicht werd onttrokken is er nu een fraai vormgegeven opengelegde beek zichtbaar. Naast afvoerbeek ook opvangbeek voor al het hemelwater van de daken van de nieuwbouw en de openbare ruimte.

Het grote Ligneplein kenmerkt zich naast het open karakter ook door het terras van Caffee Mundo waar studenten, bezoekers van de bibliotheek en het filmhuis en winkelend publiek kunnen vertoeven en van de nieuwe omgeving én uitzicht op de oude stadsgrachtenwal kunnen genieten.

De grote natuursteen boombanken op het plein vormen samen met de LED-kralenverlichting boven het plein een zeer sfeervol ingericht geheel.

Verderop is de zes-sprong met Portugese granietkeien ingericht waar dit najaar 28 stalen boombakken voor een groene uitstaling gaan zorgen.

De zes-sprong is tevens het verbindend plein tussen het nieuwe Ligne en de oude binnenstad.

Komend jaar zal SmitsRinsma de verdere engineering van het grote evenemententerrein gelegen tegen Ligne en de zes-sprong verder uitwerken.

Wordt vervolgd.