Houthaven Amsterdam


Op de grootste parkeergarage (ca. 7.700 m2) van de Houthaven te Amsterdam wordt volop gebouwd. In diverse fasen wordt momenteel het gebied herontwikkeld tot een modern bedrijvenpark.

Naast een goed functionerend bedrijfsgebied wordt de Houthaven ook een aangename verblijfsplek voor zowel de werknemers van de vele bedrijven die er gevestigd zijn alsmede voor de bewoners van de naast gelegen woonwijken. Dit wordt gerealiseerd door een duurzame en kwalitatief hoogwaardige inrichting van het terrein, dat deels boven een ondergrondse parkeergrage ligt. Het ontwerp voor de inrichting is opgesteld door  Buro Sant en Co landschapsarchitectuur.

SmitsRinsma heeft in opdracht van de projectontwikkelaar Heren2 de budgetraming voor deze terreininrichting opgesteld en adviseert in de uitvoeringsvoorbereiding.
Aangezien het terrein deels boven  een ondergrondse parkeergarage ligt, waarvan het dak niet is voorzien van afschotten en doorvoeren, moet  er slim worden omgegaan met de te gebruiken drainagelagen, andere afwateringssystemen, de overgangen van dak naar volle grond e.d. Door de soms beperkte opbouwhoogte van de daktuinconstructie en de beperkte draagkracht van het dak is de keuze voor het juiste materiaal binnen dit project essentieel.

De start van de uitvoering voor de terreininrichting staat gepland voor najaar 2017.