Groenadvies N241


Boskalis Nederland reconstrueert middels Design and Construct in opdracht van de provincie Noord-Holland de N241 tussen Schagen en Het Verlaat. Op dit traject wordt de N241 aangepakt om de doorstroming en verkeersveiligheid in het gebied te verbeteren. 

Sinds 2014 werken wij in opdracht van Boskalis aan diverse groenadviezen voor de reconstructie van de N241. Wij hebben het definitieve ontwerp voor de N241 van Oranjewoud uit 2012 getoetst aan de onderliggende systeemeisen van het wegontwerp. Onze bevinden hebben geleid tot verschillende wijzigingen die in het uitvoeringsontwerp verder zijn uitgewerkt. Bij het uitvoeringsontwerp hebben wij het werkplan groenvoorziening opgesteld en alle verificaties gedaan om de systeem- en proceseisen eisen te toetsen. Vanuit deze proceseisen wordt verlangd dat bij werkzaamheden rondom bomen een European Tree Technician (ETT) wordt ingezet.