Raamovereenkomst Groenonderhoud


Op de valreep van 2016 heeft SmitsRinsma opdracht gekregen om een RAW-raamovereenkomst op te stellen voor de uitvoering van het groenonderhoud onder en in de nabijheid van hoogspanningsverbindingen, assets en op hoogspanningsstations van TenneT TSO B.V..

Na een periode van een intensieve en plezierige samenwerking met TenneT is de raamovereenkomst voor de drie beheerregio’s gereed gekomen en aan de geselecteerde partijen beschikbaar gesteld.