Ecologisch geluidsscherm in uitwerking


Eind 2017 wordt er gestart met de aanleg van een duurzaam en ecologisch geluidsscherm in Hoofddorp.
Krinkels ontwerpt en bouwt in samenwerking met SmitsRinsma aan dit unieke geluidsscherm!

Krinkels kreeg na de aanbestedingsperiode eind maart 2017 opdracht. Inmiddels is er hard gewerkt aan het uitwerken van het Definitieve Ontwerp en wordt het vergunningstraject gestart.

Het geluidsscherm is zo bijzonder doordat het naast geluidswering ook energie opwerkt middels geintegreerde zonnepanelen en een groene uitstraling krijgt met klimplanten en kruiden.
Daarnaast krijgt het scherm aan de niet-wegzijde verblijfsplaatsen voor fauna. Met hergebruik van bouwpuin, rioolbuizen en takken worden holtes gecreëerd die interessant zijn voor insecten, egels en amfibieën.