Multifunctioneel en ecologisch geluidsscherm in uitvoering


De Nieuwe Bennebroekerweg in Hoofddorp Zuid maakt deel uit van de ring rondom Hoofddorp. Door de verdere groei van de stad zal t.p.v. de verbindingsweg een multifunctioneel en ecologisch geluidsscherm geplaatst worden. Krinkels heeft de opdracht gekregen voor de realisatie van een geluidsscherm die zal voldoen aan de gestelde eisen van de gemeente Haarlemmermeer.

Krinkels en SmitsRinsma hebben in samenwerking de ontwerpfase doorlopen, waarbij wij Krinkels hebben ondersteund in de landschappelijke invulling en het opstellen van het benodigde tekenwerk en adviezen.

Afgelopen september is Krinkels gestart met de voorbereidingen voor de uitvoering van het geluidsscherm en begin november zijn de eerste fundatiestijlen aangebracht waarmee een start is gemaakt met de bouw van het geluidsscherm. De basis voor het scherm is de KGS-Soundkiller welke aangevuld zal worden met diverse voorzieningen voor flora en fauna. De wegzijde van het scherm zal straks begroeid worden door diverse soorten klimplanten. De zijde naar de stad wordt voorzien van diverse faunavoorzieningen en zal aantrekkelijk gemaakt worden voor insecten en vlinders door het inzaaien van kruiden- en bloemenmengsels. Op het geluidsscherm zijn voorzieningen getroffen voor de toepassing van zonnepanelen en het gehele scherm is voorzien van een slim en duurzaam irrigatiesysteem welke op afstand bestuurd kan worden.

Het geluidsscherm zal in het eerste kwartaal van 2018 opgeleverd worden.