Terreinbeheer Vestia


Op dit moment is Van der Tol hoveniers volop bezig met diverse onderhoudswerkzaamheden in de tuinen van woningbouwcorporatie Vestia te Rotterdam. SmitsRinsma verzorgt reeds vanaf 1997 de uitvoeringsbegeleiding. Door middel van periodiek toezicht, budgetbewaking en advies ondersteunt SmitsRinsma zowel opdrachtgever als aannemer tijdens de uitvoeringsperiode.