Soestdijk


Voor het Paleis Soestdijk en het bijbehorende parkdeel is door de overheid een openbare inschrijving opgesteld. Van de 120 voorstellen is het consortium Nationaal Ensemble Soestdijk, waar SmitsRinsma aan deelneemt onder de paraplu van H+N+S landschapsarchitecten, tot de laatste fase doorgedrongen. SmitsRinsma verzorgt o.m. de kostencalculaties en technische adviezen in dit ontwerpproces. In de eerste helft van 2017 wordt uit de 3 overgebleven plannen een keuze gemaakt. Voor een gedetailleerde omschrijving van ons plan is bijgaand persbericht opgesteld.

Via de volgende link kunt u het officiële persbericht downloaden, hier klikken.