Ligne in uitvoering


Sinds de start van de uitvoeringswerkzaamheden aan het nieuwe multifunctioneel gebied in augustus 2015, is er reeds veel gebeurd.

Het centrale plein is inmiddels volledig bestraat met geel graniet en de toeleidende winkelstraten zijn voorzien van straatbakstenen en natuursteen plinten.
Boven de winkelstraten is hangverlichting aangebracht aan staalkabels om hiermee de winkelstraten zoveel mogelijk vrij te houden van obstakels.

Verder wordt er momenteel hard gewerkt aan het aanleggen van het vuil- en hemelwaterriool in de doorgaande straat langs de westelijke zijde van het projectgebied.

Aan de oostelijke zijde van het projectgebied wordt de huidige overkluisde beek weer zichtbaar gemaakt aan maaiveld. Om verkeer in de toekomst over de beek in- en uit het projectgebied te kunnen laten gaan, wordt er momenteel een brug aangelegd.

De projectvoorbereiding heeft SmitsRinsma namens de gemeente Sittard-Geleen uitgevoerd en tijdens de uitvoering fungeert SmitsRinsma als adviseur namens de gemeente. Het ontwerp is van Lodewijk Baljon landschapsarchitecten. De uitvoering ligt in handen van aannemer Den Ouden.