Landgoed De Oosterhof


“De gemeente Rijssen-Holten heeft aan Strootman Landschaparchitecten en SmitsRinsma opdracht verleend tot het opstellen van een Masterplan en Inrichtingsplan voor het Landgoed De Oosterhof te Rijssen. SmitsRinsma zal de benodigde kostenramingen opstellen en de Boom Effect Analyse verzorgen. Momenteel hebben wij voor de BEA de eerste inventarisaties en onderzoeken opgestart.”