Start terreinaanleg Canisius College


Het Canisius College in Nijmegen maakt onderdeel uit van de Scholengroep Rijk van Nijmegen. Het Canisius College heeft de afgelopen jaren plannen ontwikkeld om te komen tot nieuwe huisvesting.

Kraaijvanger Architecten ontwikkelde hiervoor het bouwplan.JANBRUYNlandschapsarchitectuur heeft, in nauwe samenwerking met SmitsRinsma, het terreinontwerp uitgewerkt.

Het ontwerp van de schoollocatie haakt in op de rijke geschiedenis uit de Romeinse tijd. Het militaire kampement (Castra) en de burgerlijke nederzettingen (Canabae), welke hier gevestigd zijn geweest, smelten samen met de nieuwe functies van het schoolplein.

Begin 2015 is SmitsRinsma gestart met de besteksuitwerking. Eind 2015 zullen de terreinaanleg werkzaamheden gaan starten, zodat in 2016 de school haar leerlingen weer kan ontvangen.