Oplevering Graafschap College


Op 1 december 2015 heeft de oplevering plaatsgevonden van de herinrichting van het parkeerterrein van het Graafschap College.
De parkeerplaats was al gereed bij de start van het nieuwe schoolseizoen, maar nu zijn ook de beplantingen aangebracht.
Het parkeerterrein functioneerd erg goed. De routing is duidelijk, de parkeervakken zijn ruim en de inpassing van de beplanting ondersteund de helderheid van het plan.