Start werkzaamheden parkeerterrein Graafschap College


Het Graafschap College is gestart met de herinrichting van het parkeerterrein aan de J.F. Kennedylaan. SmitsRinsma heeft het ontwerp en de technische uitwerking hiervan mogen verzorgen.
Na het uitzwaaien van de studenten is De Enk Groen & Golf direct gestart met de aanlegwerkzaamheden, want vóór het nieuwe schooljaar zal het parkeerterrein weer toegankelijk moeten zijn.

De bestaande puinverharding wordt vervangen door betonstraatstenen die grotendeels vrijkomen uit het terrein. Het hemelwater wordt afgekoppeld en infiltreert via een rond ø800mm infiltratierioolbuis in de ondergrond.