Oplevering buitenterrein Grotius UVB


Deze zomer is het zover; het Grotiusgebouw op het terrein van het Radboud Universiteit in Nijmegen zal binnenkort in gebruik genomen worden! Het gebouw is opgeleverd en op dit moment is De Enk Groen & Golf gestart met de terreinwerkzaamheden. Vanaf het opstellen van het ontwerp, door karres en brands landschapsarchitecten, is SmitsRinsma betrokken bij de voorbereiding. Het ontwerp is vervolgens in een RAW-bestek gezet met bijbehorende tekeningen en detailleringen. De aanbesteding heeft plaatsgevonden op basis van EMVI en heeft geresulteerd in een gunning waarbij prijs en kwaliteit in de juiste verhoudingen ligt.

Het Grotiusgebouw is het eerste nieuwe gebouw in het kader van de herontwikkeling van Heyendaal Zuid en geeft daarmee richting aan voor de verdere ontwikkeling. Het project kent vele interessante facetten, als daktuintechniek, coördinatie met gebruikers, unieke ontwerpdetails in de infrastructuur en waardevolle groen elementen. SmitsRinsma voert de directie en het additionele toezicht.

De eerste groenvoorziening is feestelijk geplant tijdens de boomplantdag en er zijn drie grote bomen op het parkeerkelderdek geplant. In het najaar van 2014 zullen de laatste werkzaamheden plaatsvinden m.b.t. het groen en kan het werk opgeleverd worden.