Elandplein


Het Elandplein wordt in het voorjaar van 2014 heringericht. Het huidige plein was erg donker, door een groene wand welke werd gevormd door de boomkronen van enkele platanen. Beplanting op maaiveldniveau ontbrak.

Het nieuwe ontwerp voorziet in een dunning van de platanen en het aanplanten van grote heestervakken. De groenvakken worden omarmd door betonnen banden welke tevens als zitelement fungeren. Tevens worden rijbanen en trottoirs opnieuw vormgegeven en worden de parkeerplaatsen uitgebreid.

Op 10 maart 2014 is de uitvoering gestart en heeft Wethouder Marjolein de Jong twee bomen van het Elandplein naar de Elandstraat verplant.

SmitsRinsma heeft, in samenwerking met het Ingenieursbureau Den Haag, de vertaalslag van het Voorlopig Ontwerp naar het bestek mogelijk gemaakt.

Op de website van Den Haag FM is tevens aandacht besteed aan de start van de uitvoering. 

http://denhaagfm.nl/2014/03/12/herinrichting-elandplein-van-start/