Park Lingezegen


Park Lingezegen is het landschapspark tussen Arnhem en Nijmegen waar ruimte gecreëerd wordt voor mens, water, landbouw en natuur. Het gebied is opgedeeld in een vijftal deelgebieden, waar binnen diverse parken, stapstenen, verbindingen en kunstwerken gerealiseerd worden.

SmitsRinsma is al vanaf 2009 betrokken bij de ontwikkeling van Park Lingezegen. Het parkmeubilair werd door Landlab ontworpen en door SmitsRinsma geëngineerd en uitgewerkt. Met als resultaat dat over het hele park verspreid de diverse elementen terug te vinden zijn.

Ook de pocketparken Elsterbrug en De Poel worden door SmitsRinsma technisch uitgewerkt en begeleid in voorbereiding en uitvoering.

Elsterbrug zal de ecologische verbinding vormen voor de ijsvogelvlinder. Hiervoor is door FeddesOlthof een landschapsontwerp gemaakt met watergangen, bospercelen en open plekken. Het park heeft tevens de functie van herdenking. De urnenmuur die een centrale positie in het ontwerp heeft gekregen werd ontworpen door EventArchitectuur, samen met andere bouwkundige onderdelen als een poort, pergola en voetgangersbrug.

De vertaalslag van ontwerp naar uitvoering is gemaakt door SmitsRinsma, waarbij bouwkundige engineering, vergunningaanvraag en beheervisie een belangrijk onderdeel vormen. Het resultaat is dat momenteel de eerste slag gemaakt wordt door het ontgraven van watergangen en de aanleg van de fundering en voorbelasting voor de urnenmuur. Ook tijdens deze uitvoeringswerkzaamheden blijft SmitsRinsma direct betrokken.

Voor het pocketpark De Poel worden dezelfde voorbereidingswerkzaamheden verricht. Een park ontworpen door Lodewijk Baljon tot een karaktervolle plek van Bemmel: zie het Definitieve Ontwerp.

In dit park zal een bestaande poel ecologisch verbeterd worden en het gebied zal aantrekkelijk gemaakt worden voor recreatie. Na een periode van voorbereiding zal vanaf mei 2014 een start gemaakt worden met de werkzaamheden, waarna in september de Landschapstriënnale ook hier kan plaatsvinden.