Opheffen waterproblemen tuinen Hordijkerveld


Op 3 april 2014 is, in samenwerking met Tree Fertilizer Injector (de TFI-methode), een proef gestart met het opheffen van de structurele waterproblemen in één van de 6 tuinen in Hordijkerveld van Vestia Rotterdam (deelgemeente IJsselmonde). Als de methode succesvol is, kan deze op meer locaties worden ingezet om stagnerend regenwater op te heffen.

Het beoogde doel is om met speciale luchtdrukapparatuur enkele storende lagen te doorbreken. De scheuren die in de bodem ontstaan worden gevuld met een substraat op basis van perliet en enkele biologische toevoegingen. Dit substraat zorgt ervoor dat de ontstane ruimtes open blijven en dat deze voor beworteling toegankelijk worden. Door deze behandeling zal naar verwachting het regenwater sneller kunnen infiltreren waardoor het maaiveld eerder droog is. De groenvoorziening kan zich beter gaan ontwikkelen, waardoor ook het bodemsysteem op gang komt. Dit moet na verloop van tijd in staat zijn zichzelf te handhaven.

SmitsRinsma gaat het werk komend jaar monitoren. Gedurende natte perioden zal de infiltratiesnelheid worden beoordeeld. Ook de te verwachten groei-effecten op bomen en beplantingen wordt gemeten. Zodra, na de behandeling, de grootste zetting is geweest, worden profielkuilen gegraven om de resultaten van de ingreep beter te kunnen bekijken.