Kasteelpark Duivenvoorde


Sinds 2007 is SmitsRinsma betrokken bij het herstel van het kasteelpark Duivenvoorde te Voorschoten.

Buitenplaats Duivenvoorde heeft de status van beschermd rijksmonument, maar is door de jaren heen aanzienlijk in kwaliteit achteruit gegaan. Michael van Gessel heeft een ontwerp gemaakt voor de renovatie van het park op basis van het oorspronkelijke ontwerp door Jan David Zocher jr uit de 19e eeuw; herstellen van paden en baggeren van watergangen, herstellen vormgeving bosschages, renoveren monumentale bruggen en muren, etc. Daarnaast omvat het ontwerp enkele hedendaagse verbeteringen om de mogelijkheid tot recreëren te verbeteren. Zo is er in het najaar van 2013 een parkeerplaats aangelegd en worden paden zodanig vormgegeven dat een rondgang mogelijk wordt. 

Op 16 april 2014 is de start van de uitvoeringswerkzaamheden feestelijk geopend, middels het planten van een rode beuk bij het kasteel, door burgemeester Jeroen Staatsen van de Gemeente Voorschoten, mw. drs. A. Vriesendorp-Dutilh, voorzitter Stichting Duivenvoorde en mw. dr. A. de Vries, directeur / conservator Stichting Duivenvoorde.