Gerechtsgebouw


Sinds 2008 is SmitsRinsma betrokken bij de renovatie en de nieuwbouw van het gerechtsgebouw te Zwolle. Lodewijk Baljon landschapsarchitecten en Hootsman architectuurbureau hebben de buitenruimte vormgegeven. Deze buitenruimte bestaat uit vier patio daktuinen op de 3e verdieping, een vlak graskruiden dak, enkele hellende graskruiden daken (tot 20,6 graden !!!) en het maaiveld rondom de rechtbank. SmitsRinsma  heeft de kostendeskundigheid en engineering samen met de directievoering van o.a. de ingewikkelde daktuintechniek voor haar rekening genomen.

Het project kenmerkt zich door een zeer geslaagde combinatie van een functionele inrichting die tevens een bijzondere meerwaarde kent voor de beleving van bezoekers en passanten. Grondlichamen met hagen vormen een subtiele groene scheiding tussen de kantoorruimtes op de begane grond en de openbare ruimte.

De bijzonder grote vaste plantenborders zullen een rijke invulling geven aan het groene buitenterrein. Ook de bijna onmogelijk lijkende hellende groene daken geven naast een isolerende functie een extra groene dimensie.

De bestaande HWA wordt afgekoppeld en samen met de afwatering van de nieuwe daken en buitenruimte geïnfiltreerd middels  infiltratieriolering  en infiltratiekratten. Een meerwaarde voor het duurzaam gebruik van de locatie.

Naast de buitenruimte heeft SmitsRinsma  haar expertise van binnenbeplanting ingebracht bij het adviseren, selecteren en begeleiden van de aanplant van vier stuks hoge, grote bomen (Ficus nitida, Ficus Alii en Ficus Lyrata).

Dit jaar en volgend jaar zal na de nieuwbouw het oude gerechtsgebouw worden gerenoveerd, waarna de terreinwerkzaamheden worden afgerond.