CO2 prestatieladder niveau 3


Sinds de zomer van 2020 is SmitsRinsma gecertificeerd voor de CO₂-Prestatieladder op niveau 3.
Hiervoor is SmitsRinsma ook aangesloten bij de SKAO (Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen):
- webpagina SKAO, SmitsRinsma

SmitsRinsma B.V. beschouwt zichzelf als een middenmoter wat betreft CO₂-reductie. Op alle vlakken binnen de bedrijfsprocessen wordt nagedacht over mogelijkheden om CO₂ te reduceren en/of te compenseren. Zo wordt de CO₂-uitstoot van het bedrijf al enkele jaren voor 150% gecompenseerd door het initiatief Trees For All, voor meer informatie over dit initiatief wordt verwezen naar de website. Het certificaat van compensatie wordt aan het einde van deze pagina weergegeven.

De komende vijf jaar hoopt SmitsRinsma zich te ontwikkelen van middenmoter naar koploper op het gebied van CO₂-reductie. Dit probeert zij waar te maken door het huidige wagenpark voor 100% te vervangen voor elektrische auto’s.

Documenten CO₂-Prestatieladder:
- Certificaat CO₂-Prestatieladder
- Energiebeoordeling
- Energiemanagement Actieplan
- Climate Footprint 2017
- Climate Footprint 2018
- Climate Footprint 2019
Climate Footprint 2020
CO2 uitstoot 2021.pdf