MVO


Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen hoort in het DNA van SmitsRinsma te zitten.
Bij alle medewerkers! Dat proberen wij te bereiken door onze manier van werken, kennisoverdracht, de manier van samenwerking met onze opdrachtgevers, vakgenoten en aannemers en onze positie in de maatschappij.

Wat wij als SmitsRinsma belangrijk vinden is verantwoordelijkheid te nemen en te geven. Op zeer veel vlakken. Een goed werkgever zijn, verantwoordelijk te zijn voor onze huidige aarde maar ook voor onze toekomstige generatie.

Ook onze maatschappelijke betrokkenheid binnen lokale verenigingen, betrokkenheid bij kennisontwikkeling op scholen, partner bij kennisontwikkeling, medewerkers deels ook parttime docent te laten zijn en een goed stage- of afstudeerbedrijf te zijn draagt SmitsRinsma uit en ondersteunen wij.

Tevens staat sinds de directiewisseling op 1 januari 2017 duurzaamheid, biologisch, circulariteit en CO₂-reductie hoog op de agenda.