MVO


Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen zit in het DNA van SmitsRinsma.

Dit uit zich bij al onze medewerkers, daarnaast herkent ons netwerk deze duurzame gedachtegang ook in ons. Dat proberen wij te bereiken door onze manier van werken, kennisoverdracht, de manier van samenwerking met onze opdrachtgevers, vakgenoten en aannemers en onze positie in de maatschappij.

Wat wij als SmitsRinsma belangrijk vinden is verantwoordelijkheid te nemen en te geven. Op zeer veel vlakken. Een goed werkgever zijn, verantwoordelijk te zijn voor onze huidige aarde maar ook voor onze toekomstige generatie.

Ook onze maatschappelijke betrokkenheid binnen lokale verenigingen, betrokkenheid bij kennisontwikkeling op scholen, partner bij kennisontwikkeling, medewerkers deels ook parttime docent te laten zijn en een goed stage- of afstudeerbedrijf te zijn draagt SmitsRinsma uit en ondersteunen wij.

Tevens staat sinds de directiewisseling op 1 januari 2017 duurzaamheid, biologisch, circulariteit en CO₂-reductie hoog op de agenda. Deze reductie heeft er in 2023 toe geleid dat wij onze CO2-uitstoot ten opzichte van 2017 met 75% hebben gereduceerd. Onze resterende CO₂-uitstoot (ca. 24 ton) wordt jaarlijks voor 150% gecompenseerd middels het programma Trees For All.

Als Zutphens bedrijf ondersteunen wij lokale ondernemingen, bijvoorbeeld koffiebranderij de Pelikaan waar onze koffie biologisch en Fairtrade wordt ingekocht. Met ca. 1.200 kg koffiebonen per jaar proberen we hiermee impact te maken en dragen we bij aan een eerlijkere wereld.

Daarnaast werken we actief samen met andere bedrijven in het kennisnetwerk Natuurpro. Een samenwerkingsverband tussen bedrijven waarmee we actief bijdragen aan een natuurlijke leefomgeving in zowel het stedelijke als landelijke gebied. Natuurpro is uniek door de samenwerking die voortkomt uit onze waardering voor de natuur. Deze gedeelde waarde zorgt voor een verbindend, betrouwbaar en toekomstgericht netwerk.