Over SmitsRinsma


SmitsRinsma is een landelijk opererend ingenieursbureau dat adviseert in de inrichting en het beheer van de buitenruimte.
Ons werkveld bevindt zich in zowel het stedelijk- als het landelijk gebied en omvat nieuwe aanleg, renovatie of herinrichtingsprojecten. Zowel groene als cultuurtechnische, civieltechnische, en kleine bouwkundige werkzaamheden behoren al sinds 1973 tot onze disciplines.

Onze organisatie is sterk in het vertalen van ontwerpen van tuin- en landschapsarchitecten en stedenbouwkundigen naar concrete en technisch uitvoerbare plannen. Vanaf de initiatieffase tot de oplevering begeleiden wij opdrachtgevers in de planvorming en het gehele proces.

Onze mensen zijn HBO geschoold met een uitgebreide groenkennis, wat een belangrijk onderdeel vormt in onze advisering. Specialistisch boomtechnische kennis kunnen wij inbrengen in projecten met een gediplomeerde European Tree Technician (ETT).

Nazorg en beheer dragen zorg voor duurzame kwaliteit van de buitenruimte en voorkomen dat er onnodige her- of desinvesteringen moeten plaatsvinden. Vanuit deze visie is onze expertise van beheer ontstaan. Ook deze “tak van sport“ beheersen wij tot in detail.

Is uw interesse gewekt? Neem gerust contact op voor meer informatie!

 

SmitsRinsma