Specialisme


SmitsRinsma biedt technische ondersteuning op maat. Als deskundige gesprekspartner en als vertaler van creatieve ideeën naar praktische uitvoering, maar ook op het gebied van beheer en onderhoud.

Een overzicht van onze activiteiten en diensten:


Onderzoeken en ontwerpondersteuning:
• Terreinmeting en inventarisaties
• Ontwerpondersteuning
• Haalbaarheidsramingen
• Budgetbewaking

 Advies:
Boomtechnisch en beplantingsadvies (klik hier)
• Advies binnenbeplanting
• Daktuinen en gevelgroen
• Adviezen cultuurtechnisch grondwerk
• Expertise onderzoek

Procesondersteuning:
• Proces- (project)management
• Coördinatie vergunningen en onderzoeken
• Coördinatie kabels & leidingen 

Plan- en contractvorming:
• Civieltechnische constructies en berekeningen
• Technisch ontwerp
• Renovatie- en herstelplannen
• Infiltratie- rioleringsadvies
• Beheerplannen
• 3D modellering
• BIM ondersteuning
• Bestekuitwerking
• Contractvorming

Aanbesteding en uitvoeringsbegeleiding
• Aanbestedingsbegeleiding
• Directievoering & toezicht
• Uitvoeringsbegeleiding beheer